Yoshihiro Suda and Takehito Koganezawa:Back to top of page